Nepo vs Firouzja,candidates 2022,Tamil chess channel, chess games in tamil

#tamilchesschannel Watch this video of Nepo vs Firouzja,candidates 2022,Tamil chess channel, chess games in tamil Connect With me : Instagram: Facebook: Twitter: Lichess: Lichess Team: For Donations : Consider Supporting the Channel Paytm: 9787055951@paytm Google Pay: vasikaran598-1@okhdfcbank Join this channel to get access to perks: Subscribe My Second Channel “Chess Wiser”: (Please Help me to… Continue reading Nepo vs Firouzja,candidates 2022,Tamil chess channel, chess games in tamil

Cậy Có Vodka Thần Chưởng, Nepomniachtchi Hổ Báo Thí Xe Trước Thần Đồng Alireza Firouzja

Hello xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục đến với vòng 4 giải đấu ứng viên năm 2022. Ở vòng này, 4 cặp đấu thì đến 3 cặp đấu đều hòa. Cặp đấu duy nhất có thắng có thua chính là cặp đấu giữa kẻ thách đấu năm ngoái Ian Nepomniachtchi và thần… Continue reading Cậy Có Vodka Thần Chưởng, Nepomniachtchi Hổ Báo Thí Xe Trước Thần Đồng Alireza Firouzja

Can I Beat the Greatest Chess Player of All Time, Garry Kasparov?

I played a game against Garry Kasparov on kasparovchess.com! If you ​use code NEMO at you will get 1-month free access AND if you get the annual pro membership you will receive a signed copy of “How Life Imitates Chess” ❤️❤️ Follow me on: 🧁 🥠 ✨ 👀 💬 Talk to me on Discord! ➡️… Continue reading Can I Beat the Greatest Chess Player of All Time, Garry Kasparov?