Cậy Có Vodka Thần Chưởng, Nepomniachtchi Hổ Báo Thí Xe Trước Thần Đồng Alireza Firouzja

Hello xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục đến với vòng 4 giải đấu ứng viên năm 2022. Ở vòng này, 4 cặp đấu thì đến 3 cặp đấu đều hòa. Cặp đấu duy nhất có thắng có thua chính là cặp đấu giữa kẻ thách đấu năm ngoái Ian Nepomniachtchi và thần… Continue reading Cậy Có Vodka Thần Chưởng, Nepomniachtchi Hổ Báo Thí Xe Trước Thần Đồng Alireza Firouzja

Champions Chess Tour: Airthings Masters | Day 4 | Commentary by Peter Leko & Tania Sachdev

World Chess Champion Magnus Carlsen & 15 more elite players compete in the Airthings Masters, the 1st event on the $1.6 million 2022 Champions Chess Tour. GM Peter Leko & IM Tania Sachdev commentate live on Day 4. Watch the games: Stream chapters 00:00:00 – Stream starts 00:09:14 – Pre-show 00:21:15 – Peter Leko enters… Continue reading Champions Chess Tour: Airthings Masters | Day 4 | Commentary by Peter Leko & Tania Sachdev

Champions Chess Tour: Airthings Masters | Day 1 | Commentary by Peter Leko & Tania Sachdev

World Chess Champion Magnus Carlsen & 15 more elite players compete in the Airthings Masters, the 1st event on the $1.6 million 2022 Champions Chess Tour. GM Peter Leko & IM Tania Sachdev commentate live on Day 1. Watch the games: Stream chapters 00:00:00 – Stream starts 00:10:23 – Pre-show 00:20:51 – Peter Leko enters… Continue reading Champions Chess Tour: Airthings Masters | Day 1 | Commentary by Peter Leko & Tania Sachdev

$1.5M Meltwater Champions Chess Tour: FTX Crypto Cup | Day 7 | D. Howell, J. Houska & K. Snare

World Chess Champion Magnus Carlsen & 15 more elite players compete in the FTX Crypto Cup, the 6th event on the $1.5 million Meltwater Champions Chess Tour. GM David Howell, IM Jovanka Houska and Kaja Snare commentate live on Day 7. Watch the games: Disclaimer: This content is intended for educational and marketing purposes only… Continue reading $1.5M Meltwater Champions Chess Tour: FTX Crypto Cup | Day 7 | D. Howell, J. Houska & K. Snare

$1.5M Meltwater Champions Chess Tour: FTX Crypto Cup | Finals Day 2 | Peter Leko & Tania Sachdev

World Chess Champion Magnus Carlsen & 15 more elite players compete in the FTX Cryptop Cup, the 6th event on the $1.5 million Meltwater Champions Chess Tour. GM Peter Leko and IM Tania Sachdev commentate live on Day 2 of the Finals. Watch the games: ♜ Visit our deals page for daily deals! ♜ Get… Continue reading $1.5M Meltwater Champions Chess Tour: FTX Crypto Cup | Finals Day 2 | Peter Leko & Tania Sachdev

$1.5M Meltwater Champions Chess Tour: FTX Crypto Cup | Day 9 | D. Howell, J. Houska & K. Snare

World Chess Champion Magnus Carlsen & 15 more elite players compete in the FTX Crypto Cup, the 6th event on the $1.5 million Meltwater Champions Chess Tour. GM David Howell, IM Jovanka Houska and Kaja Snare commentate live on Day 9. Watch the games: Disclaimer: This content is intended for educational and marketing purposes only… Continue reading $1.5M Meltwater Champions Chess Tour: FTX Crypto Cup | Day 9 | D. Howell, J. Houska & K. Snare

$1.6M MCCT | Goldmoney Asian Rapid | Day 4 | D. Howell, J. Houska & K. Snare

World Chess Champion Magnus Carlsen & 15 more elite players compete in the Goldmoney Asian Rapid, the 7th event on the $1.6 million Meltwater Champions Chess Tour. GM David Howell, IM Jovanka Houska and Kaja Snare commentate live on Day 4. Watch the games: ♜ Visit our deals page for daily deals! ♜ Become a… Continue reading $1.6M MCCT | Goldmoney Asian Rapid | Day 4 | D. Howell, J. Houska & K. Snare